lean opleidingen

Loods Business B.V. biedt praktische LEAN opleidingen, workshops en coaching aan vanuit de Lean Learning Company (LLC). Lean Learning Company is de LCS geaccrediteerde opleidingsorganisatie van Loods Business B.V.

Lean Learning Company verzorgt Lean Leiderschapstrainingen, Lean Belt trainingen en Leadership trainingen. De company heeft jarenlange ervaring op het gebied van leiderschap en het praktisch verbeteren van processen en daarmee het behalen van concrete resultaten. De trainingen worden gegeven door onze praktijkgerichte trainers die de uitdagingen kennen van het leidingleidinggeven aan een groep medewerkers en het verbeteren van processen.

 

MAATWERK

Net als ieder mens is elke organisatie uniek. Onze visie is dan ook dat ieder trainingsprogramma uniek moet zijn. Wij verzorgen alleen maatwerk trainingen tegen maatwerk tarieven. We bieden hierin veel keuzevrijheid. Training in kleine of grote groepen, trainingen op locatie of training als onderdeel van een groter transformatie project, wij denken altijd in mogelijkheden.

 

HET AANBOD

Naast de Masterclass LEAN Green Belt Masterclass bieden wij ook de LEAN Yellow Belt opleiding, LEAN Green Belt en LEAN Black Belt opleidingen aan. Ook hebben we de Masterclass Green Belt ontwikkeld waarin je samen met gelijkgestemde vakgenoten de diepte in gaat en op een praktijkgerichte manier aan de slag gaat met alle aspecten van verbeteren. Speciaal voor leidinggevenden geven we de LEAN Leiderschapstraining.

Wij staan bekend om onze pragmatische en praktijkgerichte manier van opleiden. Ons doel is blijvende resultaatverbetering, wij zorgen ervoor dat de medewerkers eigenaar van het proces worden.

In de opleidingen wordt naar een optimale balans gezocht tussen behandelen van de theorie, het zelf toepassen en ontdekken wat u echt moet leren. Onze ervaren trainers coachen u of uw medewerkers tijdens dit proces.

LEAN YELLOW BELT

DE VERBETERAAR: “Het kunnen herkennen van verspillingen en toepassen van verbeteringen in processen.”

Waarom de opleiding LEAN Yellow Belt:
“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”, is zo’n typische Cruijff-uitdrukking waar je twee keer naar kijkt en dan om moet lachen. Maar deze uitdrukking van Johan Cruijff is de beste samenvatting die we de Yellow Belt opleiding kunnen geven. Dit omdat we u tijdens deze opleiding laten ervaren wat LEAN is en laten zien wat LEAN kan betekenen voor u eigen processen.

 • Leren wat LEAN betekent en wat ermee bereikt kan worden.
 • Na de opleiding ben je zelf in staat om processtappen te verbeteren.


Iedere organisatie kent hardnekkige, steeds terugkerende problemen waardoor het uiteindelijk niet lukt om te voldoen aan de organisatiedoelstellingen. De oplossing is een structurele verbetering van het proces gerealiseerd door eigen medewerkers. De opleiding LEAN Yellow Belt is hiervoor een goede start.

LEAN GREEN BELT

DE ONMISBARE PROCESVERBETERAAR : “Blijvende resultaatverbetering doordat Green Belt medewerkers zelf in staat zijn om het proces te verbeteren.”

Waarom de opleiding LEAN Green Belt:
Iedere organisatie kent hardnekkige, steeds terugkerende problemen waardoor het uiteindelijk niet lukt om te voldoen aan de organisatiedoelstellingen. De oplossing is een structurele verbetering van het proces gerealiseerd door eigen medewerkers.

 • Je leert met andere ogen naar het proces te kijken.
 • Na de opleiding ben je zelf in staat om het proces te verbeteren.

 

De kern van de opleiding is procesverbetering. De essentie van de opleiding LEAN Green Belt is leren welke verbetermethode ingezet kan worden om de gewenste resultaten te bereiken. Hierbij staat de mens en het team centraal.

MASTERCLASS LEAN GREEN BELT

PRAKTISCH AAN DE SLAG MET LEAN: “Leidinggeven aan een afdeling of een bedrijf is één ding. Leidinggeven aan een veranderende organisatie is van een heel andere orde.”

Waarom de Masterclass LEAN Green Belt:
De realiteit is dat je als leidinggevende náást het leiden van de operatie ook de verantwoordelijkheid hebt hardnekkige problemen op te lossen en verbeterinitiatieven op te starten. Dit vraagt om de juiste balans tussen het managen van de operatie en het verbeteren van het proces, en dat is niet eenvoudig.

 • Verbetering van de keten en het sturen op verbeteringen.
 • Identificatie van uitdagingen, zoals het herkennen van bottlenecks.

 

De kern van de opleiding is toepassingsgericht leren met gelijkgestemde vakgenoten uit andere organisaties en leren van elkaars ervaringen.

LEAN BLACK BELT

COACHENDE EN VERBINDENDE VERBETERAAR: “Verbindt de verbeterinitiatieven in de organisatie met elkaar vanuit een organisatieperspectief en wees de coach voor alle lagen van de organisatie.”

Waarom de opleiding LEAN Black Belt: De organisatie is reeds in staat vele verbeteringen te realiseren in diverse processen, de verbetervaardigheid van de organisatie wordt stap voor stap verder opgebouwd. Maar de verbinding mist, hulpvragen blijven liggen. Door als Black Belt de verbinding te leggen tussen strategische-, tactische- en procesverbeteracties kunnen deze verbeteracties elkaar versterken.

 • Verbeter de effectiviteit en impact van de verbeteracties.
 • Coach voor alle lagen van de organisatie, van senior management tot uitvoering.

 

De essentie van de opleiding LEAN Black Belt is dat jij degene wordt waarmee collega’s kunnen sparren, degene die uitdaagt om volgende verbeterstappen uit te proberen en meehelpt met het zoeken naar een oplossing als iets niet werkt of anders gaat dan gedacht.

LEAN LEIDERSCHAPSTRAINING

DE DOELGERICHTE EN STURENDE LEIDER: “Hoe creëren we de juiste voedingsbodem voor de verbeterinitiatieven en sturen we op het gewenste resultaat.”

Waarom de LEAN Leiderschapstraining: 
Leiderschap is een belangrijke randvoorwaarde in het werken aan een cultuur van continu verbeteren. Het doel van de LEAN Leiderschapstraining is leidinggevenden voorzien van de noodzakelijk kennis van Lean zodat ze de juiste sturing kunnen geven aan verbeterinitiatieven. Door de juiste kennis van Lean te hebben zijn ze in staat de medewerkers in het dagelijks werk op de juiste resultaten te coachen. Ook wordt er gekeken naar de verschillende stijlen van leiderschap en hoe deze aansluiten bij het sturen op continue verbetering.

 • Creëer een continue verbetercultuur.
 • Wordt een succesvollere leidinggevende met de vaardigheden van een Lean Leider.

LEAN MANUFACTURING ENGINEER

WERKEND LEREN EN CREËREN: “Bereik een beter resultaat en hogere output door het creëren van een continue flow in de primaire processen van de organisatie.”

Waarom de opleiding LEAN Manufacturing Engineer:
De meeste organisaties focussen op het ontwerpen van hun product. Echter, het ontwerpen van een perfect proces om het product te maken is nog veel belangrijker. Hier verdien je of verlies je als organisatie namelijk geld. In deze opleiding leer je hoe je een perfect productieproces kunt ontwerpen en dit proces vervolgens continue kunt verbeteren. Je creëert en leert tegelijk.

 • Ontwerp het perfecte proces en streef naar continue verbetering.
 • Werken naar echte flow door de gehele organisatie d.m.v. een integrale aanpak.


De essentie van de opleiding LEAN Manufacturing Engineer is het onder de loep nemen van het huidige primaire proces van de organisatie en onder begeleiding van ervaren trainers een primair proces neer te zetten waarbij flow door de gehele organisatie wordt bereikt.

Wilt u meer informatie over een training? Of wilt u zich inschrijven? Neem contact met ons op.