MASTERCLASS LEAN GREEN BELT

PRAKTISCH AAN DE SLAG MET LEAN: “Leidinggeven aan een afdeling of een bedrijf is één ding. Leidinggeven aan een veranderende organisatie is van een heel andere orde.”

Waarom de Masterclass LEAN Green Belt:
De realiteit is dat je als leidinggevende náást het leiden van de operatie ook de verantwoordelijkheid hebt hardnekkige problemen op te lossen en verbeterinitiatieven op te starten. Dit vraagt om de juiste balans tussen het managen van de operatie en het verbeteren van het proces, en dat is niet eenvoudig.

 • Verbetering van de keten en het sturen op verbeteringen.
 • Identificatie van uitdagingen, zoals het herkennen van bottlenecks.

De kern van de opleiding is toepassingsgericht leren met gelijkgestemde vakgenoten uit andere organisaties en leren van elkaars ervaringen.

Inhoud
In de zesdaagse Masterclass LEAN Green Belt gaan we aan de slag met het volgende:

 • Introductie in LEAN. Wat is LEAN, waarom LEAN en werken met LEAN.
 • Het leiden van het dagelijks proces, het leiden van de verandering door ontplooien van de juiste verbeterinitiatieven en het coachen van collega’s.
 • Signaleren van de daadwerkelijke issues in de organisatie en analyseren waarom het niet lukt om organisatiedoelstellingen te behalen.
 • Systematisch problemen oplossen aan de hand van de LEAN Probleemoplossing Methode “Acht Stappen”
 • Het proces inzichtelijk maken door middel van Value Stream Mapping waarbij waardestromen en doorlooptijden beter zichtbaar worden. Doel is verspillingen in een proces te identificeren en inzichtelijk te maken, zodat deze uiteindelijk geëlimineerd kunnen worden.
 • Kort en krachtige verbeterplannen en strategieën uitwerken op een A3.
 • Verandermanagement vanuit LEAN-perspectief. Welke elementen bepalen of verbeteringen ook daadwerkelijk blijvend zijn?
 • Het definiëren, initiëren en opvolgen van verbetervoorstellen.
 • Kort en krachtige verbeterplannen en strategieën uitwerken op een A3.
 • Door middel van visueel management verbeteringen inzichtelijk maken en het niveau vasthouden.

 

Simulatie
Een onderdeel van de Masterclass is simulatie. Via simulatie ervaar je als deelnemer hoe je een proces stap voor stap verbetert. Denk aan: Werken in een push omgeving. Uitbalanceren van processtappen. Elimineren van verspillingen. In de opleiding komt een breed scala aan lean-tooling aan bod. Met als rode draad: verandering dóór en mét mensen.

Je eigen verbeterproject
Een essentieel onderdeel van de training is het werken aan je eigen verbeterproject. Dit verbeterproject komt uit de dagelijkse praktijk van de organisatie en de verbeteringen maken ook direct impact op de resultaten van de organisatie, afdelingen of waardestromen. Met dit verbeterproject wordt de opgedane kennis direct in de praktijk gebracht. Dit is de ruggengraat van al onze masterclasses en opleidingen: leren en toepassen.

Resultaat
De Masterclass LEAN Green Belt is praktisch opgezet en is erop gericht dat men leert van elkaars ervaringen. De leerdoelen van de medewerkers staan centraal en opgedane kennis kun je direct integreren in je dagelijkse werk. Hierdoor is een optimale borging van kennis mogelijk binnen de organisatie.
De deelnemer maakt de volgende ontwikkeling door:

 • Leren denken in processen en waardestromen en het signaleren van issues en bottlenecks.
 • In staat zijn om de relatie te leggen tussen gevolgen (symptomen) en mogelijke oorzaken.
 • Grondoorzaken kunnen vinden, tegenmaatregelen definiëren en bepalen welke maatregel(en) genomen worden.
 • Het integreren van tegenmaatregelen in de praktijk zodat de verbeteringen geborgd zijn.
 • De relatie zien tussen verbeteringen in processtappen en verbeteringen in het gehele proces.

Het resultaat van de Masterclass LEAN Green Belt is een blijvende resultaatverbetering doordat de professionals uit de masterclass in staat zijn om het proces door te laten lopen en tegelijkertijd het proces te verbeteren.

Doelgroep
Niets werkt beter dan het hebben van eigen medewerkers die blijvende verbeteringen kunnen realiseren. De Masterclass LEAN Green Belt richt zich op de leidinggevende professional die het dagelijkse proces leidt en daarnaast ook de verandering gaat leiden, de eigenaren van het proces.

De kern van de opleiding is toepassingsgericht leren met gelijkgestemde vakgenoten uit andere organisaties en leren van elkaars ervaringen. Groepssamenstelling is essentieel, gelet op de juiste synergie. Daarom vindt voorafgaand aan de opleiding een intakegesprek plaats.
De Masterclass LEAN Green Belt wordt gegeven op HBO+ niveau.

Programma
De Masterclass LEAN Green Belt bestaat uit 6 dagen en 1 examen dag. In de periode tussen de lesdagen aan werk je je eigen verbeterproject. Tussen elke lesdag zit een periode van 2 á 4 weken. De masterclass wordt afgesloten met een theoretische toets (beheersen stof) en een presentatie van je verbeterproject en de resultaten hiervan. Wanneer aan alle exameneisen is voldaan ontvang je het Masterclass LEAN Green Belt certificaat.

Investering
De Masterclass LEAN Green Belt opleiding is maatwerk en wij maken hiervoor dan ook maatwerk tarieven.

Wilt u meer informatie over een training? Of wilt u zich inschrijven? Neem contact met ons op.