LEAN BLACK BELT

COACHENDE EN VERBINDENDE VERBETERAAR: “Verbindt de verbeterinitiatieven in de organisatie met elkaar vanuit een organisatieperspectief en wees de coach voor alle lagen van de organisatie.”

Waarom de opleiding LEAN Black Belt:
De organisatie is reeds in staat vele verbeteringen te realiseren in diverse processen, de verbetervaardigheid van de organisatie wordt stap voor stap verder opgebouwd. Maar de verbinding mist, hulpvragen blijven liggen. Door als Black Belt de verbinding te leggen tussen strategische-, tactische- en procesverbeteracties kunnen deze verbeteracties elkaar versterken.

 • Verbeter de effectiviteit en impact van de verbeteracties.
 • Coach voor alle lagen van de organisatie, van senior management tot uitvoering.

De essentie van de opleiding LEAN Black Belt is dat jij degene wordt waarmee collega’s kunnen sparren, degene die uitdaagt om volgende verbeterstappen uit te proberen en meehelpt met het zoeken naar een oplossing als iets niet werkt of anders gaat dan gedacht.

Inhoud
De LEAN Black Belt opleiding bouwt voort op de kennis vanuit de Yellow Belt en Green Belt. Het is aan te bevelen om de deelnemers van de Black Belt in ieder geval de Greenbelt opleiding af te laten ronden.  
In de zevendaagse opleiding LEAN Black Belt gaan we aan de slag met het volgende:

 • Soorten A3’s en A3 coaching.  
 • Coaching Kata; hoe ontwikkelen we coaches in onze organisatie en zorgen we ervoor dat verbeteren een gewoonte wordt.
 • Strategy deployment. Hoe vertalen we abstracte organisatiedoelstellingen (objectives) naar noodzakelijke verandering (key results) en verbinden we hier acties aan. 
 • Methoden gebruiken zoals Visual Management, Cascade (specifieke kennis op een gestandaardiseerde manier in de hele organisatie aanbieden) en Escalatie.
 • Het Lean Management System met o.a. Leadership standardized work, Visual Management en Daily Accountability.
 • Kaizens (aanpak in productiviteitsverbetering) ontwikkelen, faciliteren en coachen. Kleine kaizens (proces) en grote kaizens (keten). Doelstellingen van kaizen zijn eliminatie van verspillingen en het creëren van een cyclus van voortdurende verbeteringen.
 • Lean Supply Chain, het percentage compleet en accuraat in ketens, Lean Logistiek en PFEP (Plan For Every Part). 
 • Organisatie & Gedrag; mentale modellen, verandermanagement (Kotter, Oosterwaal). 
 • 3 types of Standardized Work. Herkennen van type 1,2 en 3 instabiliteit. Hoe te gaan van type 3 richting type 1. Waarom? 
 • Scrum als verbetermethodiek. Opzet van scrumsessies en het gebruik ervan. 
 • Effect vaststellen van verspillingen/verbetering. Value stream costing / Lean Accounting. 
 • Basisstabiliteit, OEE (Overall Equipment Effectiveness), Lean Maintenance. 

Simulatie
De opleiding LEAN Black Belt bevat meerdere simulaties. De deelnemers leren o.a. zelf een simulatie te bouwen aan de hand van een proces binnen de eigen organisatie op basis waarvan ze een future state ontwerpen en deze simuleren om het effect te bepalen.

Je eigen verbeterproject
Gedurende de opleiding bouwen de deelnemers een portfolio aan diverse verbeteropdrachten op. Dit portfolio is de basis voor certificering en bepaalt voor de helft het eindcijfer. De andere helft wordt bepaald door een theorietoets over het lesmateriaal en een aantal geselecteerde boeken.

Afhankelijk van de uitdaging van de organisatie kan hier een keuze in worden gemaakt. Boeken die in ieder geval gebruikt worden zijn; The Lean Strategy, Seeing the whole en Lean Lexicon.  

Resultaat
De opleiding LEAN Black Belt is praktisch opgezet. De leerdoelen van de medewerkers staan centraal en opgedane kennis kun je direct integreren in je dagelijkse werk. Hierdoor is een optimale borging van kennis mogelijk binnen de organisatie.
De deelnemer maakt de volgende ontwikkeling door:

 • Leer verbeterinitiatieven in alle lagen van de organisatie te verbinden door te coachen.
 • Na deze opleiding ben je in staat het management te helpen bij het definiëren van noodzakelijk systeemverbeteringen en de hiervoor noodzakelijke puntverbeteringen (key results).
 • Je bent in staat om samen met het management vanuit systeemniveau te kijken welke veranderingen of resultaten noodzakelijk zijn en welke initiatieven er ontplooit moeten worden om daadwerkelijke veranderingen en resultaten te realiseren. 
 • Je ontwikkelt jezelf tot een onmisbaar element in het verbeteren van de organisatie.

Het resultaat van de LEAN Black Belt opleiding is dat je de organisatie en haar medewerkers verbetert door te coachen en te verbinden.

Doelgroep
Niets werkt beter dan het hebben van eigen medewerkers die blijvende verbeteringen kunnen realiseren. De LEAN Black Belt opleiding is bedoeld voor projectleiders van verbeterprojecten, managers en adviseurs die structureel aan de slag willen met procesverbeteringen en veranderprocessen binnen de organisatie.

We geven uitsluitend in company opleidingen. We kiezen hiervoor omdat we hiermee de kennis en competenties van een groep medewerkers in één keer naar een hoger niveau kunnen tillen.

De opleiding LEAN Black Belt wordt gegeven op HBO niveau.

Programma
De LEAN Black Belt opleiding bestaat uit 8 dagen en 1 examendag. In de periode tussen de lesdagen werk je aan je eigen verbetervoorstellen. Tussen elke lesdag zit een periode van 2 á 4 weken. De opleiding wordt afgesloten met een theoretische toets (beheersen stof) en een presentatie van je verbetervoorstellen. Wanneer aan alle exameneisen is voldaan ontvang je het LEAN Black Belt certificaat.

Investering
Het tarief voor deze negendaagse LEAN Black Belt opleiding is € 3.650 per persoon (excl.BTW). Dit is inclusief alle opleidingsmateriaal, examen en LCS certificering.

 

Wilt u meer informatie over een training? Of wilt u zich inschrijven? Neem contact met ons op.