LEAN GREEN BELT

DE ONMISBARE PROCESVERBETERAAR : “Blijvende resultaatverbetering doordat Green Belt medewerkers zelf in staat zijn om het proces te verbeteren.”

Waarom de opleiding LEAN Green Belt:
Iedere organisatie kent hardnekkige, steeds terugkerende problemen waardoor het uiteindelijk niet lukt om te voldoen aan de organisatiedoelstellingen. De oplossing is een structurele verbetering van het proces gerealiseerd door eigen medewerkers.
• Je leert met andere ogen naar het proces te kijken.
• Na de opleiding ben je zelf in staat om het proces te verbeteren.
De kern van de opleiding is procesverbetering. De essentie van de opleiding LEAN Green Belt is leren welke verbetermethode ingezet kan worden om de gewenste resultaten te bereiken. Hierbij staat de mens en het team centraal.

Inhoud
In de vijfdaagse opleiding LEAN Green Belt gaan we aan de slag met het volgende:
• Introductie in LEAN. Wat is LEAN, waarom LEAN en werken met LEAN.
• Signaleren van de daadwerkelijke issues in de organisatie en analyseren waarom het niet lukt om organisatiedoelstellingen te behalen.
• Systematisch problemen oplossen aan de hand van de LEAN Probleemoplossing Methode.
• Het proces inzichtelijk maken door middel van Value Stream Mapping waarbij waardestromen en doorlooptijden beter zichtbaar worden. Doel is verspillingen in een proces te identificeren en inzichtelijk te maken, zodat deze uiteindelijk geëlimineerd kunnen worden.
• Verandermanagement vanuit LEAN-perspectief. Welke elementen bepalen of verbeteringen ook daadwerkelijk blijvend zijn?
• Het definiëren, initiëren en opvolgen van verbetervoorstellen.
• Kort en krachtige verbeterplannen en strategieën uitwerken op een A3.
• Door middel van visueel management verbeteringen inzichtelijk maken en het niveau vasthouden.

Simulatie
Een onderdeel van de Masterclass LEAN Green Belt is een simulatie waarbij de kracht en veelzijdigheid van LEAN direct duidelijk wordt. Door middel van processtap verbeteren in een simulatie ga je van werken in een ‘push’ naar een pull omgeving. Je leert processtappen balanceren, verspillingen te zien en vervolgens te elimineren. In de opleiding komt een breed scala van LEAN-tools aan bod. Met als rode draad: verandering dóór en mét mensen.
Je eigen verbeterproject
Een essentieel onderdeel van de training is het werken aan je eigen verbeterproject. Dit verbeterproject komt uit de dagelijkse praktijk van de organisatie. De verbeteringen maken ook direct impact op de resultaten van de organisatie, afdelingen of waardestromen. Met dit verbeterproject wordt de opgedane kennis direct in de praktijk gebracht. Dit is de ruggengraat van al onze opleidingen: leren en toepassen.

Resultaat
De opleiding LEAN Green Belt is praktisch opgezet. De leerdoelen van de medewerkers staan centraal en opgedane kennis kun je direct integreren in je dagelijkse werk. Hierdoor is een optimale borging van kennis mogelijk binnen de organisatie.
De deelnemer maakt de volgende ontwikkeling door:
• Leren denken in processen en waardestromen en het signaleren van issues en bottlenecks.
• In staat zijn om de relatie te leggen tussen gevolgen (symptomen) en oorzaken.
• Grondoorzaken kunnen vinden, tegenmaatregelen definiëren en bepalen welke maatregel(en) genomen worden.
• Het integreren van tegenmaatregelen in de praktijk zodat de verbeteringen geborgd zijn.
• De relatie zien tussen verbeteringen in processtappen en verbeteringen in het gehele proces.
Het resultaat van de LEAN Green Belt opleiding is een blijvende resultaatverbetering doordat de Green Belt medewerkers zelf in staat zijn om het proces te verbeteren.

Doelgroep
Niets werkt beter dan het hebben van eigen medewerkers die blijvende verbeteringen kunnen realiseren. De opleiding LEAN Green Belt richt zich op professionals die willen leren met andere ogen naar het proces te kijken en uiteindelijk zelf in staat zijn het proces te verbeteren. De onmisbare procesverbeteraars.
We geven uitsluitend in company opleidingen. We kiezen hiervoor omdat we hiermee de kennis en competenties van een groep medewerkers in één keer naar een hoger niveau kunnen tillen.
De opleiding LEAN Green Belt wordt gegeven op MBO+ / HBO niveau.

Programma
De LEAN Green Belt opleiding bestaat uit 5 dagen (+ 1 examen dag) waarbij je in de periode tussen de lesdagen aan je eigen verbetervoorstel werkt. Tussen elke lesdag zit een periode van 2 á 4 weken. De opleiding wordt afgesloten met een theoretische toets (beheersen stof) en een presentatie van je verbetervoorstel. Wanneer aan alle exameneisen is voldaan ontvang je het Green Belt certificaat.

Wilt u meer informatie over een training? Of wilt u zich inschrijven? Neem contact met ons op.