LEAN LEIDERSCHAPSTRAINING

DE DOELGERICHTE EN STURENDE LEIDER: “Hoe creëren we de juiste voedingsbodem voor de verbeterinitiatieven en sturen we op het gewenste resultaat.”

Waarom de LEAN Leiderschapstraining: 
Leiderschap is een belangrijke randvoorwaarde in het werken aan een cultuur van continu verbeteren. Het doel van de LEAN Leiderschapstraining is leidinggevenden voorzien van de noodzakelijk kennis van Lean zodat ze de juiste sturing kunnen geven aan verbeterinitiatieven. Door de juiste kennis van Lean te hebben zijn ze in staat de medewerkers in het dagelijks werk op de juiste resultaten te coachen. Ook wordt er gekeken naar de verschillende stijlen van leiderschap en hoe deze aansluiten bij het sturen op continue verbetering.

 • Creëer een continue verbetercultuur.
 • Wordt een succesvollere leidinggevende met de vaardigheden van een Lean Leider.

Inhoud
De leiderschapstraining bestaat uit twee dagen en kent de volgende inhoud:

 • Korte kennismaking met de basisbeginselen (5 principes) van Lean. Onderdeel hiervan is een korte simulatie.
 • Wat is het verschil tussen verticaal gestuurde en horizontaal gestuurde organisaties en wat is het effect van deze wijze van sturing op het realiseren van veranderingen in de organisatie?
 • De rol van leiderschap in Lean veranderingen. Wat is jouw rol en waar vraagt de organisatie om? 
 • Hoe vind je de juiste balans tussen de verschillende leiderschapsstijlen bij een transformatie naar een cultuur van kwaliteit?
 • Wat kun je leren van andere organisaties? Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar Toyota, Ford, Tesco, Harley-Davidson. 
 • Kennismaking met de Strategy Deployment methode; een Lean methode voor het implementeren van strategie op tactisch en operationeel niveau. Onderdeel hiervan is de simulatie ‘Peters Bridges’.
 • We behandelen kort de inhoud van de Greenbelt en de Yellowbelt opleiding.

Resultaat
De LEAN Leiderschapstraining is praktisch opgezet. De leerdoelen van de medewerkers staan centraal en opgedane kennis kun je direct integreren in je dagelijkse werk. Hierdoor is een optimale borging van kennis mogelijk binnen de organisatie.
De deelnemer maakt de volgende ontwikkeling door:

 • Je bent in staat de juiste sturing te geven aan verbeterinitiatieven .
 • Na deze training ben je in staat de medewerkers in het dagelijks werk op de juiste resultaten te coachen.
 • Je weet de verschillende leiderschapsstijlen te herkennen en kunt deze toepassen bij het sturen op continue verbetering.
 • Je ontwikkelt jezelf tot een doelgerichte en sturende leider.

Het resultaat van de LEAN Leiderschapstraining is dat je de organisatie en haar medewerkers verbetert door op de juiste manier te sturen.

Doelgroep
Niets werkt beter dan het hebben van eigen medewerkers die blijvende verbeteringen kunnen realiseren. De LEAN Leiderschapstraining is bedoeld voor leidinggevenden die na deze training de eigen medewerkers verder kunnen helpen te ontwikkelen naar continue verandering.

We geven uitsluitend in company opleidingen. We kiezen hiervoor omdat we hiermee de kennis en competenties van een groep medewerkers in één keer naar een hoger niveau kunnen tillen.

De LEAN Leiderschapstraining wordt gegeven op HBO niveau.

Programma
De LEAN Leiderschapstraining bestaat uit 2 dagen.

Investering
De LEAN Leiderschapstraining is maatwerk en wij maken hiervoor dan ook maatwerk tarieven.

Wilt u meer informatie over een training? Of wilt u zich inschrijven? Neem contact met ons op.