LEAN YELLOW BELT

DE VERBETERAAR: “Het kunnen herkennen van verspillingen en toepassen van verbeteringen in processen.”

Waarom de opleiding LEAN Yellow Belt:
“Je gaat het pas zien als je het doorhebt”, is zo’n typische Cruijff-uitdrukking waar je twee keer naar kijkt en dan om moet lachen. Maar deze uitdrukking van Johan Cruijff is de beste samenvatting die we de Yellow Belt opleiding kunnen geven. Dit omdat we u tijdens deze opleiding laten ervaren wat LEAN is en laten zien wat LEAN kan betekenen voor u eigen processen.

 • Leren wat LEAN betekent en wat ermee bereikt kan worden.
 • Na de opleiding ben je zelf in staat om processtappen te verbeteren.

 

Iedere organisatie kent hardnekkige, steeds terugkerende problemen waardoor het uiteindelijk niet lukt om te voldoen aan de organisatiedoelstellingen. De oplossing is een structurele verbetering van het proces gerealiseerd door eigen medewerkers. De opleiding LEAN Yellow Belt is hiervoor een goede start.

Inhoud
In de vierdaagse opleiding LEAN Yellow Belt gaan we aan de slag met het volgende:

 • Basisbeginselen van LEAN; het kunnen herkennen van verspillingen in processen en de dagelijkse werkzaamheden, én begrijpen wat het effect hiervan is op het proces en de doorlooptijd.
 • Basisprobleem oplossen; aan de hand van een realistische casus leer hoe je aan de slag kunt met praktische probleemoplossingstools. Je leert hoe je van de verbeterde situatie een eenvoudige werkinstructie kunt maken om de verbetering daadwerkelijk te borgen.
 • Het verbeteren van een processtap. Aan de hand van een realistische casus worden verspillingen en waarde toevoegende elementen geïdentificeerd. Je ontdekt hoe hierdoor verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en doorlooptijden van processen kunnen worden verkort.
 • Aan de hand van een rollenspel/ simulatie krijgt de groep coaching over de manier van reageren op realistische problemen. Coaching van de groep staat hierbij centraal.

Simulatie
Een onderdeel van de LEAN Yellow Belt is een simulatie. Door middel van een simulatie gaan we eerst werken in een ‘push’ omgeving met veel verspillingen. We leren het balanceren van processtappen, verspillingen zien en ze te elimineren. Op deze manier werken we naar een vraag gestuurd proces toe, ‘pull’.

Je eigen verbetervoorstel
Een essentieel onderdeel van de training is het werken aan een verbetervoorstel. Met dit voorstel wordt de opgedane kennis direct in de praktijk gebracht. Dit is de ruggengraat van al onze opleidingen: leren en toepassen.

Resultaat
Met welke verbetermethoden kunnen processtappen verbeterd worde? Dit is de essentie van de LEAN Yellow Belt. Hierbij staat de mens en het team centraal. Als onderdeel van een team maak je de volgende ontwikkeling door:

 • LEAN denken (filosofie) gaan herkennen en begrijpen.
 • Wat is LEAN?
 • Wanneer is het dagelijks werk of het proces LEAN?
 • Hoe werken we met LEAN?
 • Ervaring opdoen met LEAN-principes en LEAN-technieken.
 • Herkennen van de LEAN-principes en technieken in games, simulaties en op de werkplek.
 • LEAN kunnen toepassen rondom je eigen werkplek door met elkaar dagelijkse (werk) problemen te delen en te bespreken.


De opleiding LEAN Yellow Belt is praktisch opgezet. De leerdoelen van de medewerkers staan centraal en opgedane kennis kun je direct integreren in je dagelijkse werk. Hierdoor is een optimale borging van kennis mogelijk binnen de organisatie.

Doelgroep
Niets werkt beter dan het hebben van eigen medewerkers die blijvende verbeteringen kunnen realiseren. De opleiding LEAN Yellow Belt richt zich op de medewerker die wil leren wat LEAN betekent en wat er mee bereikt kan worden, en op de medewerker die zelf in staat wil zijn processtappen te verbeteren. De verbeteraars.
De opleiding LEAN Yellow Belt wordt gegeven op MBO+ niveau.

Programma
De LEAN Yellow Belt opleiding bestaat uit 3 dagen en 1 examen dag. In de periode tussen de lesdagen aan je eigen op een reële situatie gebaseerd verbetervoorstel werkt. Tussen elke lesdag zit een periode van 2 á 4 weken. De opleiding wordt afgesloten met een theoretische toets (beheersen van de stof) en een presentatie van je verbetervoorstel. Wanneer aan alle exameneisen is voldaan ontvang je het Yellow Belt certificaat.  

Investering
Het tarief voor deze vierdaagse LEAN Yellow Belt opleiding is € 1.450 per persoon (excl.BTW). Dit is inclusief alle opleidingsmateriaal, examen en LCS certificering.

Net als ieder mens is elke organisatie uniek. Wij verzorgen dan ook naast de open inschrijving opleidingen ook maatwerk trainingen tegen maatwerk tarieven. We bieden hierin veel keuzevrijheid. Training in kleine of grote groepen, trainingen op locatie of training als onderdeel van een groter transformatie project. Wij denken altijd in mogelijkheden.  

Wilt u meer informatie over een training? Of wilt u zich inschrijven? Neem contact met ons op.